Narzędzia:

Materiał przekazany przez pana Wojciecha Kotalę (rejestr MAiC: 00247)  do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.