Narzędzia:

Materiał przekazany przez pana Macieja Chęcińskiego (rejestr MAiC: 00224) do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.