Narzędzia:

Senacka Grupa Polsko - Francuska

(powołano 17-01-2020)

  1. Senator Marek Borowski
  2. Senator Jerzy Chróścikowski
  3. Senator Marek Adam Komorowski
  4. Senator Beata Małecka-Libera
  5. Senator Ewa Matecka
  6. Senator Aleksander Pociej, Przewodniczący
  7. Senator Joanna Sekuła
  8. Senator Michał Seweryński, Wiceprzewodniczący
  9. Senator Ryszard Świlski
  10. Senator Kazimierz Ujazdowski