Narzędzia:

Senacka Grupa Polsko-Irlandzka

(powołana 08-06-2022)

  1. Halina Bieda (KO)
  2.  Alicja Chybicka (KO) – Wiceprzewodnicząca
  3. Tomasz Grodzki (KO)
  4. Jolanta Hibner (KO) – Przewodnicząca
  5. Wojciech Konieczny (PPS)
  6. Jadwiga Rotnicka (KO)
  7. Jacek Włosowicz (PiS)
  8. Wojciech Ziemniak (KO)

Sekretarz Grupy: Magdalena Ślesicka, e-mail: , tel.: 22 694 91 65