Narzędzia:

Senacka Grupa Polsko-Czeska

(powołana 6-02-2020)

  1. Senator Dorota Czudowska
  2. Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – Wiceprzewodnicząca
  3. Senator Małgorzata Kopiczko
  4. Senator Stanisław Lamczyk
  5. Senator Marek Martynowski
  6. Senator Krzysztof Mróz
  7. Senator Sławomir Rybicki
  8. Senator Aleksander Szwed - Przewodniczący
  9. Senator Rafał Ślusarz