Narzędzia:

(powołana 02-06-2020)

  1. Senator Rafał Ambrozik
  2. Senator Robert Dowhan
  3. Senator Kazimierz Kleina – Przewodniczący
  4. Senator Marek Pęk – Wiceprzewodniczący
  5. Senator Joanna Sekuła
  6. Senator Michał Seweryński