Narzędzia:

(powołana 02-06-2020)

  1. Senator Rafał Ambrozik
  2. Senator Robert Dowhan
  3. Senator Kazimierz Kleina – Przewodniczący
  4. Beata Małecka-Libera
  5. Senator Marek Pęk – Wiceprzewodniczący
  6. Senator Joanna Sekuła
  7. Senator Michał Seweryński