Narzędzia:

Senacka Grupa Polsko - Niemiecka

(powołano 9 września 2021 r.)

1.     prof. Tomasz Grodzki (KO)
2.     pani Halina Bieda (KO) - Wiceprzewodnicząca
3.     pan Zygmunt Frankiewicz (KO)
4.     pani Ewa Gawęda (PiS) - Wiceprzewodnicząca
5.     pan Beniamin Godyla (KO)  - Przewodniczący
6.     pani Ewa Matecka (KO)
7.     pan Janusz Pęcherz (KO)
8.     pan Ryszard Świlski (KO)
9.     pan Jacek Włosowicz (PiS)