Narzędzia:

Grupy bilateralne

grupy parlamentarne (zwane także grupami bilateralnymi lub grupami przyjaźni) – powstające w ramach Narodowej Grupy Unii Międzyparlamentarnej grupy partnerskie ds. współpracy pomiędzy poszczególnymi parlamentami narodowymi. Zazwyczaj tworzone są wspólne grupy skupiające posłów i senatorów, choć w niektórych kadencjach powstawały osobne grupy senackie współpracujące wyłącznie z senatami innych krajów. Do utworzenia grupy konieczne jest zgłoszenie gotowości uczestnictwa co najmniej 10 posłów i senatorów oraz zgoda Marszałka i przewodniczącego Zarządu PGUM. W wielu parlamentach nie ma zwyczaju tworzenia grup zorientowanych na współpracę dwustronną. W takich wypadkach kontakty są utrudnione. Polsko-Ukraińska i Polsko-Litewska grupy parlamentarne istnieją niezależnie od dwustronnych zgromadzeń parlamentarnych.