Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instalacji klimatyzacji
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do opz
Załącznik nr 2 do opz
Załącznik nr 3 do opz
Załącznik nr 4 do opz
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania: e5be1a68-0f4e-41ca-b891-a25c6ea4d985
Informacja o kwocie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty