Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie i dostawę kalendarzy na  rok 2022
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do opz
Załącznik nr 2 do opz
Załącznik nr 3 do opz
Załącznik nr 4 do opz
Załącznik nr 5 do opz
Załącznik nr 6 do opz
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania - 41ea9b20-54a0-42d8-b119-75d891fd162a
Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty