Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie floty samochodowej Kancelarii Senatu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do SWZ - wersje edytowalne

Specyfikacja warunków zamówienia doc.

Identyfikator postępowania  - 39b317cb-f313-4f10-a72f-5bfc6c35954a

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ (1)

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (2)

Informacja o kwocie zamówienia 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty