Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania - 0c549b63-ee26-4708-adee-87662f77cb49
Informacja o kwocie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert