Narzędzia:

Świadczenie usług telefonii komórkowej
Ogłoszenie
o zamówieniu na świadczenie usług telefonii komórkowej
Specyfikacja
warunków zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej
Załączniki
  nr 2 -5 do SWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 2a do SWZ
- Formularz cenowy - wersja edytowlana w postaci pliku XLS
Indetyfikator
postępowania z Miniportalu UZP
Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Wyjaśnienia,
zmiany treści SWZ i przesunięcie terminu składania ofert
Informacja o kwocie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty