Narzędzia:
  • Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług cateringowych
    • Załączniki do ogłoszenia od nr 2 do nr 5 - wersje edytowalne
    • Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
    • Wyjaśnienia (1) treści ogłoszenia o zamówieniu
    • Wyjaśnienia (2) treści ogłoszenia o zamówieniu