Narzędzia:

Świadczenie usług archiwizacyjnych
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług archiwizacyjnych
Specyfikacja warunków zamówienia na świadczenie usług archiwizacyjnych
Załączniki nr 2, nr 2A, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 - wersja edytowalna
Identyfikator postępowania z MiniPortalu UZP: a61ec13f-2cdd-4301-81d2-bb9a56dd5c39
Wyjaśnienia treści SWZ
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania