Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do opz - branża budowlana
Załącznik nr 2 do opz - branża elektryczna
Załącznik nr 3 do opz - branża sanitarna
Załącznik nr 4 do opz - branża budowlana
Załącznik nr 5 do opz - branża elektryczna
Załącznik nr 6 do opz - branża sanitarna
Załącznik nr 7 do opz - branża instalacyjna i budowlana
Załącznik nr 8 do opz - branża elektryczna
Załącznik nr 9 do opz - branża sanitarna
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania - e9d8f223-3f48-421c-a801-a2d9eecb4a3e
Informacja o zwołaniu zebrania wykonawców
Informacja z zebrania wykonawców
Wyjaśnienia treści SWZ