Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę komputerów przenośnych
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania - 1a55185e-a119-4026-89f4-8b1a32c6ae26
Wyjaśnienia treści SWZ - 1
Wyjaśnienia treści SWZ - 2
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty