Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę: komputerów, monitorów, macierzy dyskowej i serwerów
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania - ef35eab5-b0c4-42b0-8195-520bf66848ee
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia i informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w IV części zamówienia