Narzędzia:

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę windy zewnętrznej w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik nr 1 do opz - Projekt koncepcyjny zewnętrznego szybu dźwigu osobowego
Załącznik nr 2 do opz - Zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Załącznik nr 3 do opz - Program funkcjonalno-Użytkowy
Załączniki do SWZ - wersje edytowalne
Identyfikator postępowania - 60c01a0e-e73d-4390-b361-c49c5d5de82a
Informacja o zwołaniu zebrania wykonawców
Informacja z zebrania wykonawców
Informacja o kwocie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania