Narzędzia:

Bieżaca konserwacja i remonty pomieszczeń oraz remont kanałów czerpni powietrza