Narzędzia:
  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
  • Zmiana z 01.07.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
  • Zmiana z 24.08.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
  • Zmiana z 11.10.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok