Narzędzia:

Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Kancelarii Senatu w zakresie wynikającym z ustawy o radcach prawnych, w tym udzielanie porad i konsultacji prawnych, opiniowanie umów oraz obsługa prawna postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.

tel. 22 694 92 15