Narzędzia:
  • Do zakresu działania Zespołu do spraw organizacji działań Kancelarii Senatu związanych z polskim przewodnictwem w Unii Europejskiej w wymiarze parlamentarnym (Zespołu do spraw Prezydencji), należy wdrożenie, prowadzenie i koordynowanie przygotowań Senatu RP i Kancelarii Senatu do polskiej Prezydencji parlamentarnej, w szczególności;
  • współtworzenie kalendarza Prezydencji parlamentarnej i organizowanie spotkań głównych oraz imprez towarzyszących w Polsce oraz w Parlamencie Europejskim;
  • kompleksowa obsługa merytoryczna, medialna oraz logistyczno - techniczna spotkań głównych i imprez towarzyszących;
  • bieżąca współpraca z zewnętrznymi partnerami instytucjonalnymi Kancelarii Senatu w kraju zaangażowanymi w proces przygotowania Prezydencji, parlamentami Tria i Trojki oraz Parlamentem Europejskim;

W skład Zespołu do spraw Prezydencji wchodzą następujące zespoły zadaniowe;

  • zespół do spraw programowych
  • zespół do spraw protokołu i imprez towarzyszących
  • zespół do spraw promocji i mediów
  • zespół do spraw logistyki

 

Pełnomocnik Szefa Kancelarii Senatu do spraw organizacji polskiego przewodnictwa w UE w wymiarze parlamentarnym - Leszek Kieniewicz
tel. 22 694 92 75,


Kierownik projektu - Joanna Woźniczko
tel. 22 694 95 33,