Narzędzia:

Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii Senatu w randze ministra, który jest powoływany i odwoływany przez Marszałka Senatu. Szef Kancelarii Senatu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Kancelarii, a za jej działalność odpowiada przed Marszałkiem Senatu.

Minister Adam Niemczewski
tel. 22 694 94 10, 22 694 90 55
fax 22 694 92 24