Narzędzia:

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należą zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.