Narzędzia:

Do zakresu działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należą zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

W Pionie Ochrony Informacji Niejawnych wyodrębnia się Kancelarię Tajną:
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Maria Łopatek- Zakrzewska

tel. 22 694 90-98
fax  22 694 92 18