Narzędzia:

Do zakresu działania Gabinetu Marszałka Senatu należy:

  • obsługa merytoryczno-organizacyjna działalności publicznej i państwowej marszałka i Prezydium Senatu oraz koordynacja współpracy marszałka i Prezydium Senatu z partnerami zewnętrznymi, w tym z Polonią i Polakami za granicą, samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi;
  • przygotowywanie, dokumentowanie i obsługa posiedzeń Prezydium Senatu oraz obsługa i dokumentowanie posiedzeń Konwentu Seniorów;
  • obsługa organizacyjna zadań marszałka i wicemarszałków Senatu, związanych z pracami legislacyjnymi Senatu i jego organów;
  • obsługa działalności bieżącej marszałka oraz Prezydium Senatu, prowadzenie sekretariatów marszałka oraz wicemarszałków Senatu.

 

dyrektor Małgorzata Daszczyk
tel. 22 694 94 39, 22 694 94 59
fax 22 694 91 01