Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Centrum Informacyjne Senatu

Do zakresu działania Centrum Informacyjnego Senatu należy obsługa medialna Senatu i jego organów, prowadzenie polityki informacyjnej Senatu, działalność popularyzatorska oraz obsługa poligraficzna Kancelarii Senatu, w szczególności:

  • obsługa medialna wydarzeń związanych z działalnością Senatu i jego organów oraz obsługa kontaktów z mediami Marszałka Senatu;
  • udzielanie za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet, informacji na temat działalności Senatu i jego organów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania prasy w trybie ustawy – Prawo prasowe;
  • prowadzenie i redagowanie strony internetowej Senatu oraz innych kanałów komunikacji Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu;
  • budowanie spójnego wizerunku Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu, m.in. w oparciu o system identyfikacji wizualnej;
  • popularyzacja wiedzy o Senacie, w tym m. in. działania edukacyjne, promocyjne, organizacja wystaw, konkursów, grupowego zwiedzania pomieszczeń Senatu oraz przygotowywanie i dystrybucja wydawnictw popularyzatorskich i informacyjnych;
  • wykonywanie prac edytorskich związanych z przygotowaniem publikacji senackich i akcydensów do druku oraz utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury poligraficznej


W skład Centrum Informacyjnego Senatu wchodzą:

  • Dział Prasowy
  • Dział Nowych Mediów
  • Dział Wydawniczy

 

dyrektor Grzegorz Furgo

tel. 22 694 91 21
fax 22 694 93 06
 

wicedyrektor Anna Pomianowska-Bąk
tel. 22 694 90 34
wicedyrektor Anna Godzwon
wicedyrektor Jakub Stefaniak

 

 

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito