Narzędzia:

Do zakresu działania Centrum Informacyjnego Senatu należy obsługa medialna Senatu i jego organów, prowadzenie polityki informacyjnej Senatu oraz obsługa poligraficzna Kancelarii Senatu, w szczególności:

  • udzielanie za pomocą dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet, informacji na temat działalności Senatu i jego organów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania prasy w trybie ustawy – Prawo prasowe;
  • udostępnianie informacji publicznej dotyczącej działalności Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu;
  • prowadzenie i redagowanie strony internetowej Senatu oraz innych kanałów komunikacji Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu;
  •  budowanie spójnego wizerunku Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu, m.in. w oparciu o system identyfikacji wizualnej;
  •  wykonywanie prac edytorskich związanych z przygotowaniem publikacji senackich i akcydensów do druku oraz utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury poligraficznej.


W skład Centrum Informacyjnego Senatu wchodzą:

  • Dział Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
  • Dział Wydawniczy

dyrektor Anna Paradowska-Naturska

tel. 22 694 9034