Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji

Do zakresu działania Biura Prawnego, Kadr i Organizacji należy prawno – organizacyjna obsługa Kancelarii Senatu, w szczególności:

 • obsługa prawna Kancelarii Senatu, w zakresie niezastrzeżonym dla Zespołu Radców Prawnych, w tym opracowywanie projektów aktów legislacji wewnętrznej oraz prowadzenie ich zbioru i rejestru;
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Kancelarii Senatu;
 • obsługa spraw związanych z zatrudnieniem w Kancelarii Senatu, w tym spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i spraw socjalnych pracowników;
 • projektowanie i realizacja polityki personalnej oraz opracowywanie projektów zasad wynagradzania;
 • projektowanie systemu kontroli zarządczej oraz koordynacja działań  Kancelarii Senatu w tym zakresie;
 • organizowanie obsługi kancelaryjnej Kancelarii Senatu oraz prowadzenie Kancelarii Ogólnej;
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o organizacji Kancelarii Senatu oraz informacji prawnych związanych z zakresem działania biura.

 

dyrektor Aleksandra Skorupka
tel. 22 694 90 33
 

 • Sprawy prawne
  tel. 22 694 93 22
 • Sprawy pracownicze
  tel. 22 694 94 48
 • Sprawy zamówień publicznych
  tel. 22 694 90 35
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito