Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Prawnego, Kadr i Organizacji należy prawno – organizacyjna obsługa Kancelarii Senatu, w szczególności:

 • obsługa prawna Kancelarii Senatu, w zakresie niezastrzeżonym dla Zespołu Radców Prawnych, w tym opracowywanie projektów aktów legislacji wewnętrznej oraz prowadzenie ich zbioru i rejestru;
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie planów zamówień publicznych i sprawozdań dotyczących udzielonych zamówień publicznych, w zakresie wynikającym z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Kancelarii Senatu;
 • obsługa spraw związanych z zatrudnieniem w Kancelarii Senatu, w tym spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji i spraw socjalnych pracowników;
 • prowadzenie działalności archiwalnej w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, powstałych i powstających w toku działalności Senatu, jego organów, biur senatorskich oraz Kancelarii Senatu, a także zasobu historycznego, oraz zarządzanie zgromadzoną dokumentacją niearchiwalną;
 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej;
 • administrowanie merytoryczne systemem teleinformatycznym służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o organizacji Kancelarii Senatu oraz informacji prawnych związanych z zakresem działania biura.

W skład Biura Prawnego, Kadr i Organizacji wchodzi Archiwum Senatu.

dyrektor Aleksandra Skorupka
tel. 22 694 90 33
 

 • Sprawy prawne
  tel. 22 694 93 22
 • Sprawy pracownicze
  tel. 22 694 94 48
 • Sprawy zamówień publicznych
  tel. 22 694 90 35
 • Archiwum Senatu
  tel. 22 694 90 06
 • Kancelaria Ogólna
  tel. 22 694 95 46