Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Prac Senackich należą:

  • przygotowywanie, obsługa i dokumentowanie posiedzeń Senatu;
  • obsługa prac komisji senackich, w szczególności organizowanie i dokumentowanie posiedzeń oraz prowadzenie sekretariatów komisji senackich, z wyłączeniem prac Komisji Spraw Unii Europejskiej;
  • prowadzenie spraw związanych z działalnością lobbingową na terenie Senatu;
  • sporządzanie sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Senatu i zapisów stenograficznych z posiedzeń komisji.

W skład Biura Prac Senackich wchodzą:

  • Dział Posiedzeń Senatu
  • Dział Komisji Senackich
  • Dział Koordynacji Prac Senackich
  • Dział Stenogramów

 

dyrektor Ignacy Grodecki
tel. 22 694 91 85
fax 22 694 90 85
wicedyrektor Wiesława Obermeier