Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Finansowego należy prowadzenie gospodarki finansowej Kancelarii Senatu oraz obsługa finansowa senatorów i pracowników Kancelarii Senatu, w szczególności:

  • obsługa realizacji zadań dysponenta części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz wykonania planu finansowego;
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji;
  • prowadzenie rachunkowości Kancelarii Senatu;
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  • obsługa płacowa senatorów oraz pracowników i współpracowników Kancelarii Senatu;
  • obsługa dewizowa senatorów i pracowników Kancelarii Senatu;
  • obsługa finansowa biur klubów i kół senackich;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz statystycznych w zakresie wynikającym z ewidencji księgowej.

 

dyrektor Agnieszka Szlązak
tel. 22 694 92 23
fax 22 694 91 45

wicedyrektor, główna księgowa Milena Gorzkowska
tel. 22 694 92 23