Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Biuro Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją

Do zakresu działania Biura Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją należy obsługa kancelaryjno-archiwizacyjna Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu, w szczególności:

  • prowadzenie działalności archiwalnej w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, powstałych i powstających w toku działalności Senatu, jego organów, biur senatorskich oraz jednostek organizacyjnych  Kancelarii Senatu, a także zasobu historycznego;
  • prowadzenie Kancelarii Ogólnej;
  • określanie zasad zarządzania dokumentacją oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych;
  • administrowanie merytoryczne systemem teleinformatycznym służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • koordynacja integracji dedykowanych  aplikacji z systemem teleinformatycznym służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie obsługi kancelaryjno-archiwizacyjnej oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją.

W skład Biura Archiwizacji i Zarządzania Dokumentacją wchodzi:

  • Archiwum Senatu.

 

dyrektor Justyna Orysiak
wicedyrektor Paweł Witkowski
tel. 22 694 90 74

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito