Narzędzia:

Do zakresu działania Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji należy obsługa ekspercka i informacyjna Senatu, jego organów, senatorów i Kancelarii Senatu, obsługa korespondencji obywateli kierowanej do Senatu, jego organów i Kancelarii Senatu, dokumentowanie prac Senatu oraz działalność popularyzatorska, w szczególności:

  • przygotowywanie i dostarczanie analiz, ekspertyzi opracowań tematycznych;
  • przygotowywanie i udostępnianie informacji i statystyk niezbędnych w pracy Senatu;
  • obsługa procesu rozpatrywania petycji przez organy Senatu;
  • udzielanie odpowiedzi nalistynieurzędowe kierowane do Senatu i jego organów oraz Kancelarii Senatu;
  • współpraca i wymiana informacji ze służbami badawczo - analitycznymi parlamentów zagranicznych;
  • popularyzacja wiedzy o Senacie, w tym m. in. działania edukacyjne, promocyjne, organizacja wystaw, konkursów, grupowego zwiedzania pomieszczeń Senatu oraz przygotowywanie i dystrybucja wydawnictw popularyzatorskich i informacyjnych.

W skład Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji wchodzą:

  • Dział Analiz i Opracowań Tematycznych;
  • Dział Petycji i Korespondencji;
  • Dział Edukacji Obywatelskiej.

 

dyrektor Agata Karwowska-Sokołowska
tel. 22 694 94 32
fax 22 694 94 28
wicedyrektor Danuta Antoszkiewicz