Narzędzia:
  • Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter” Kancelaria Senatu pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Administratorem danych jest Kancelaria Senatu, Warszawa, ul. Wiejska 6. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi.