Narzędzia:

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych

„Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada”

Celem konkursu jest pokazanie, jak radzą sobie polscy naukowcy poza granicami, jaki jest ich wkład w rozwój światowej nauki, jakie są ich relacje z Polską.

Nauka wpływa na wszystkie aspekty naszego życia. Pozwala na poznanie samego siebie, zrozumienie świata i ludzi, jest motorem postępu. Dzięki nauce świat staje się lepszym miejscem do życia, daje nadzieję na przyszłość. Bez ludzi ciekawych życia, samodzielnie myślących, mających kreatywne podejście do rozwiązywania problemów świat stanąłby w miejscu.

Każdy naród powinien być dumny ze swoich naukowców, bo w przeciwieństwie do nauki uczeni mają swoje ojczyzny. O ile odkrycia naukowe służą całej ludzkości, o tyle narodowość naukowca przysparza dumy i sławy jego krajowi. Naukowcy o polskich korzeniach, odnoszący sukcesy poza granicami, są najlepszą wizytówką Polski w świecie.

Senat chciałby wiedzieć, czy młodych, emigrujących obecnie naukowców łączy z ich wielkimi poprzednikami, jak Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Domeyko, Gabriel Narutowicz, naukowa pasja, poczucie misji i chęć dzielenia się zdobytą wiedzą?

Senat chciałby zainspirować dziennikarzy do poszukiwania naukowców polskiego pochodzenia, Polaków żyjących poza granicami i przybliżenia Polakom w kraju ich odkryć i sukcesów, a także do odszukania zapomnianych wybitnych naukowców i przywrócenia pamięci ich odkryć i wynalazków.

Senat chciałby się dowiedzieć:

- jaka była droga polskich naukowców za granicą do sukcesu,

- co im pomogło, a co przeszkadzało w odniesieniu sukcesu,

- czy narodowość miała wpływ na ich pracę,

- czy współpracują lub są zainteresowani współpracą z naukowcami i ośrodkami w kraju.

Pozwoli to Senatowi zastanowić się, w jaki sposób można pomóc upowszechniać dokonania polskich naukowców za granicą nie tylko w Polsce, ale też na świecie, w jaki sposób można wykorzystać ich wiedzę i doświadczenia.

Pliki do pobrania