Narzędzia:

„Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny”

Celem konkursu, w kontekście 100-lecia Bitwy Warszawskiej, jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Polaków ponad granicami łączy pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.  100 lat temu rozegrała się ta wielka zwycięska bitwa, która ocaliła niepodległość i suwerenność  Polski, powstrzymała bolszewików i pochód radzieckiej rewolucji  na Zachód. To zwycięstwo było możliwe m.in., dzięki wielkiemu zrywowi patriotycznemu całego społeczeństwa. 

W stulecie Bitwy Warszawskiej chcielibyśmy zainspirować dziennikarzy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie czy wśród Polaków żyjących poza granicami jest żywa pamięć o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej z 1920 r. i jej bohaterach i czy pamięć historyczna ma wpływ na kształtowanie  postaw współczesnych Polaków żyjących poza granicami. Czy dla ludzi żyjących dziś z dala od ojczyzny słowa Andrzeja Frycza-Modrzewskiego „Człowiek rodzi się nie sobie, lecz dla swojej ojczyzny” mają znaczenie i  praktyczny wymiar.

Senat chciałby wiedzieć:

- czy Bitwa Warszawska stanowi ważną część pamięci narodowej,

- czy wpisuje się ona w osobiste historie Polaków żyjących z dala od ojczyzny,

- czy Polonia i Polacy za granicą celebrują ważne dla naszego państwa rocznice, czy gromadzą pamiątki, wspomnienia,

- czy pamięć o tych wydarzeniach buduje wspólnotę narodową, czy inspiruje do działania,

- czy młodzi ludzie żyjący poza granicami szukają wzorców w bohaterach tamtych czasów, czy interesują się historią swojej ojczyzny, czy ją rozumieją, potrafią krytycznie patrzeć na dzieje swojego narodu i wyciągać z nich wnioski,

-czy świadomość historyczna może zostać przekuta w sukces w kraju zamieszkania, czy może dać siłę potrzebną, by zostawić swój ślad i wnieść własne wartości  w życie społeczności tych krajów.

Senat pragnie pobudzić do refleksji nad współczesnym patriotyzmem, nad budowaniem tożsamości i wspólnoty narodowej. Ta refleksja pozwoli Senatowi zastanowić się, co można zrobić, by łącząca nas pamięć o pokoleniach naszych przodków umacniała więzi łączące Polonię i Polaków z zagranicy z Polakami w kraju.

 

Pliki do pobrania