Narzędzia:

Lista aktualności

21 lutego 2012 r.

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

1 lutego 2012 r.

Prezydium wyraziło zgodę na zaprezentowanie w gmachu Senatu 2 wystaw.

14 lutego 2012 r.

Odbyło się seminaryjne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone zagadnieniom związanym z dochodowością w rolnictwie.

13 lutego 2012 r.

Konferencja "Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce - potrzeba zmian".

12 lutego 2012 r.

Dzień otwarty w Senacie i Sejmie.

31 stycznia 2012 r.

Spotkanie marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym.

24 stycznia 2012 r.

Konferencja „Niekonwencjonalne złoża węglowodorów – szanse i zagrożenia”.

11 stycznia 2011 r.

Prezydium rozpatrzyło m.in. wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią.

22 grudnia 2011 r.

Prezydium zatwierdziło składy delegacji Senatu do międzynarodowych organizacji parlamentarnych.

19 grudnia 2011 r.

Konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy lider zarządzania 2011 – usługi społeczne”.

14 grudnia 2011 r.

Wizyta delegacji Instytutu Studiów o Reżimach Totalitarnych Republiki Czeskiej.

7 grudnia 2011 r.

Wystawa „20 lat Polski w Radzie Europy”.

Poprzednia strona