Narzędzia:

27 lutego 2008 r.

27.02.2008

27 lutego 2008 r. w Senacie odbyła się uroczystość podsumowująca ubiegłoroczne obchody Roku Generała Władysława Andersa, ogłoszonego uchwałą Senatu z 20 grudnia 2006 r. dla uczczenia 115. rocznicy urodzin generała.

Podczas spotkania przypomniano i omówiono imprezy i przedsięwzięcia, organizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą, których celem było przedstawienie pełnego obrazu historycznych dokonań generała W. Andersa, wybitnego dowódcy wojskowego i wiodącego polityka polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej.

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Irena Anders - wdowa po generale, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Janusz Krupski, dyrektor Wojskowego Biura Badań Historycznych płk dr hab. Krzysztof Komorowski, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Paweł Nasiłowski, a także Barbara Herman - burmistrz Krośniewic, rodzinnego miasta generała, które aktywnie uczestniczyło w zeszłorocznych obchodach, i prezes Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino Maria Szczepaniec. W imieniu środowiska kombatantów głos zabrał płk Tadeusz Czerkawski.

Wystawy, konferencje, filmy i promocje książek - to niektóre z imprez, jakimi uczczono przypadający w ub.r. Rok Generała Władysława Andersa. Wśród wydarzeń wymienić można także m.in. odsłonięcie popiersia generała w Krakowie, uroczystości w 37. rocznicę śmierci dowódcy 2. Korpusu Polskiego na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino oraz projekt edukacyjny o armii Andersa, zrealizowany w londyńskim Imperial War Museum przez Muzeum Historii Polski.

"Celem wydarzeń podjętych w ramach Roku Generała Władysława Andersa było przywrócenie mu należnego miejsca w historii i przybliżenie jego postaci zwłaszcza osobom młodym. Ogłoszenie roku generała wyzwoliło także szereg inicjatyw oddolnych - instytucji i osób prywatnych, które chciały uczcić pamięć generała Andersa" - mówił podczas uroczystości marszałek B. Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że podsumowanie Roku Generała Władysława Andersa nie oznacza zakończenia podjętych przedsięwzięć, wiele z nich - upamiętniających polską historię i polskich bohaterów - będzie kontynuowanych.

Obecny na spotkaniu minister obrony narodowej B. Klich wskazywał, jak ważną postacią w historii Polski był generał Anders - nie tylko bohaterski wódz, ale przede wszystkim symbol walki o niepodległość. Jak powiedział, generał i jego żołnierze stali się symbolem poświęcenia bez reszty niepodległości, służbie wojskowej i państwowej - Polsce. Wśród nich była I. Anders i artyści, którzy pieśnią i słowem wspierali duchowo żołnierzy 2. korpusu w marszu z "nieludzkiej ziemi". Minister przypomniał szlak bojowy - od Trockoje przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt i Włochy. Krzywdzące Polaków werdykty polityczne uniemożliwiły wielu żołnierzom powrót do ojczyzny, ale mimo usilnych starań komunistów dokonań i zasług generała i jego żołnierzy nie udało się wytrzeć z pamięci narodu.

Jak stwierdził, wolna Polska oddaje cześć patriotyzmowi, umiłowaniu wolności i ojczyzny generała i jego żołnierzy, uwiecznia ich zasługi dla następnych pokoleń.

Podczas uroczystości I. Anders za dotychczasową służbę i zasługi dla Wojska Polskiego została awansowana do stopnia kapitana. Wyraźnie wzruszona, podziękowała za wszystkie wydarzenia upamiętniające jej męża. Nominację wręczył jej minister obrony narodowej B. Klich.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa senator P.Ł.J. Andrzejewski przypomniał uchwałę Senatu o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską. Stwierdził, że działając w tym duchu, podejmowano liczne działania w kraju i za granicą, by uczcić pamięć generała.

Ostatni prezydent RP na uchodźstwie R. Kaczorowski przypomniał szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego i bohaterstwo jego żołnierzy. Przypomniał, że generał W. Anders nie doczekał ojczyzny wolnej i niepodległej, ale swoim żołnierzom obiecywał: "Do Polski wolnej dojdziemy, może nie wszyscy, ale dojdziemy".

Prezydent R. Kaczorowski podkreślił, że uchwała Senatu ustanawiająca Rok Generała Władysława Andersa zainicjowała szereg społecznych przedsięwzięć przypominających jego dokonania dla kraju i narodu polskiego. Prezydent wyraził przekonanie, że "dokonania patrona 2007 roku będą przykładem do naśladowania nie tylko dla zaangażowanych w te działania, ale także dla wszystkich obywateli polskich, którym bliskie jest pojęcie honoru oraz bezinteresownej służby Polsce i bliźnim".

Podczas uroczystości senator P.Ł.J Andrzejewski przekazał szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministrowi J. Krupskiemu wykaz niezrealizowanych inicjatyw.

"Generał był symbolem walki nie tylko o niepodległość, ale i o demokrację w Polsce. Mimo starań władz komunistycznych, nie został zapomniany i dla kolejnych pokoleń wciąż był postacią wybitną" - stwierdził minister J. Krupski, zapewniając równocześnie, że inicjatywy podjęte w ramach roku gen. Andersa będą kontynuowane.

Na zakończenie uroczystości osobom, które miały duży udział w organizacji wydarzeń Roku Generała Władysława Andersa kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył pamiątkowe medale "Pro memoria". Otrzymali je m.in. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Generała Władysława Andersa senator P.Ł.J. Andrzejewski, burmistrz Krośniewic B. Herman oraz aktorzy Jan Machulski i Robert Jarociński, którzy wcielili się w postać generała w fabularyzowanym dokumencie "Generał polskich nadziei... Władysław Anders 1892-1970". Wystąpił także Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona gen. W. Andersowi i jego żołnierzom, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Na kilkunastu planszach zaprezentowano zdjęcia, portrety, plany i mapy związane z życiem i działalnością generała W. Andersa, pochodzące ze zbiorów biblioteki, a także dokumenty ilustrujące jego służbę wojskową do września 1939 r., udostępnione przez Centralne Archiwum Wojskowe.

Swoje stanowisko zaprezentowali również członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - grupy inscenizacyjnej występującej w strojach żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

„Miliardy wyrzucone w błoto” – debata o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

W dyskusji na temat celowości tej inwestycji, zorganizowanej z inicjatywy Wicemarszałka Senatu RP Michała Kamińskiego, udział wzięli senatorowie, eksperci oraz przedstawiciele strony społecznej.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.