Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wydarzenia

19 listopada 2014 r.

19 listopada 2014 r. w Senacie odbyła się uroczystość przekazania orderów i archiwum Zbigniewa Romaszewskiego, zmarłego 13 lutego 2014 r. działacza opozycji, senatora 7 kadencji – od 1989 do 2011 r., wicemarszałka Senatu VII kadencji i wielokrotnego przewodniczącego senackiej komisji praw człowieka i praworządności.

Żona i córka wicemarszałka – Zofia Romaszewska i Agnieszka Romaszewska-Guzy zdecydowały o przekazaniu jego odznaczeń: Orderu Orła Białego (2011 r.), Krzyża Komandorskiego Orderu za Zasługi dla Litwy (2008 r.) i wstęgi do czeczeńskiego Orderu Honor Narodu (2014 r.) Archiwum Senatu, dokumentów związanych z jego działalnością polityczną, społeczną i naukową zaś – Archiwum Akt Nowych. Akty przekazania podpisali Zofia Romaszewska i Agnieszka Romaszewska-Guzy oraz marszałek Bogdan Borusewicz i dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak.

„Senat jest najbardziej właściwym miejscem dla najwyższego odznaczenia przyznanego mojemu ojcu, gdyż był państwowcem. Uważał, że to właśnie ta izba, stworzona od podstaw w 1989 r., jest nośnikiem wartości, w które wierzył” – mówiła Agnieszka Romaszewska-Guzy. Wyraziła nadzieję, że Order Orła Białego będzie przypominał przesłanie Zbigniewa Romaszewskiego, iż parlament to zobowiązanie, a nie synekura. Ordery te zostały umieszczone w gablocie w senackiej sali 176, której 4 lipca 2014 r. nadano imię Zbigniewa Romaszewskiego.

Dziękując za przekazanie Senatowi i Archiwum Akt Nowych cennych pamiątek, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że dzięki tym archiwaliom będzie można nie tylko lepiej zrozumieć to, co robił Zbigniew Romaszewski, ale także poznać czasy, w których żył i działał. Wicemarszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że Zbigniew Romaszewski wszystko robił z pasją, a przyświecała temu miłość do ojczyzny. Dodał, że był on także orędownikiem idei wspierania słabszych i potrzebujących, niesienia im pomocy, walczył o sprawiedliwość. „Otwarcie mówił, że obecna Polska nie jest taka, o jakiej marzył, nie jest doskonała, i często był za to krytykowany” – mówił wicemarszałek Stanisław Karczewski.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak podkreślił znaczenie przekazywanych materiałów. Jak mówił, dokumentują one przede wszystkim postawy ludzi i ich walkę o niepodległość Polski i suwerenność ducha w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Archiwum Akt Nowych zaprezentowało wybrane dokumenty z archiwum Zbigniewa Romaszewskiego. Zbiór ten obejmuje lata 1945–2014. Znajdują się w nim m.in. materiały dotyczące działalności opozycyjnej, w tym kartoteka Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, pamiątkowe proporczyki, plakietki, znaczki pocztowe i pocztówki NSZZ „Solidarność”; wydawnictwa drugiego obiegu, np. „Głos”, Biuletyn Informacyjny KOR; materiały z okresu pełnienia mandatu senatora oraz dotyczące działalności związanej z ochroną praw człowieka w Polsce i na świecie; prace naukowe z dziedziny fizyki, opracowania i artykuły o tematyce politycznej i społecznej; korespondencja; wywiady prasowe; fotografie dokumentujące działalność organizacji opozycyjnych; medale pamiątkowe.

Po uroczystości Zofia Romaszewska spotkała się z byłymi współpracownikami zmarłego męża, m.in. pracownikami Biura Interwencji Kancelarii Senatu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito