Narzędzia:

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack spotkał się z poszkodowanymi

19.07.2022
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack, który kończy swoją pracę 19 lipca 2022 r., spotkał się z poszkodowanymi w  tej aferze. Przewodniczący Zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował ich, że dziś senackie komisje rozpoczęły pracę nad projektem ustawy, która jest efektem pracy Zespołu. Zapowiedział, że efektem pracy Zespołu będzie kilkanaście ustaw chroniących osoby inwestujące i osoby poszkodowane.

Komisje  Budżetu i Finansów Publicznych, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jest on próbą wyeliminowania mankamentów obecnie obowiązującego prawa w zakresie bezpieczeństwa rynku finansowego, w wyniku których liczna grupa inwestorów została poszkodowana działalnością GetBack S.A.

Przewodniczący Leszek Czarnobaj zapewnił poszkodowanych, że będą informowani o pracach nad ustawami, będącymi efektem pracy Zespołu, a także zapraszani do udziału w posiedzeniach. Podkreślił, że senatorowie nie są w stanie uchwalić ustawy, na mocy której państwo polskie zwróci  2,5 mld zł poszkodowanym. „Natomiast wymyślamy sposoby, jak państwu pomóc m.in. badamy możliwości skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o to byśmy małymi krokami posuwali się do przodu” – powiedział przewodniczący Zespołu. Dodał, że nie ma w kwestii rozwiązania tej sprawy przychylności rządu, ani prokuratury, ani KNF, ani innych instytucji. „Musimy stworzyć podwaliny do takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą uniknąć takich oszustw i byśmy wiedzieli co należy zrobić, jakie kroki podejmować”. Dodał, że postępowanie w aferze Madoffa w Stanach Zjednoczonych jest przykładem jak organy państwa powinny zareagować. Tam Państwo stanęło na wysokości zadania.

Senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że senatorowie rozpoczęli pracę nad, wydawało im się, najmniej kontrowersyjnymi zmianami proceduralnymi, takimi jak wydłużenie terminu przedawnienia roszczenia, możliwość stawania przed sądem właściwym miejscu zamieszkania poszkodowanego, zmiany wysokości opłat sądowych w sprawach o roszczenia, ale i tu senatorowie spotkali się z oporem urzędników. Usłyszeli, że ten projekt faworyzuje poszkodowanych w aferze GetBack. Senator podkreślił, że nie udało się przedstawić tej sprawy jako niedomagania państwa.

Poszkodowani dziękowali senatorom, że podjęli się tej sprawy, jednak podkreślali, że zależy im na odzyskaniu gotówki. Podkreślali, że satysfakcjonuje ich każde rozwiązanie w tej kwestii, które nie kieruje ich do sądów. Optowali za utworzeniem funduszu rekompensat, z którego zostaną wypłacone odszkodowania poszkodowanym, a potem państwo powinno ściągnąć te pieniądze od instytucji i osób, które okradły ludzi.

Szkody majątkowe powstałe na skutek niezrealizowania świadczeń wynikających z nabytych obligacji opiewają na kwotę przekraczającą 2,5 mld  zł, zaś liczbę nabywców obligacji emitowanych przez GetBack S.A., którzy nie odzyskali zainwestowanych środków, ocenia się na ponad 9 tys. Oczekuje się, że proponowane rozwiązania umożliwią poszkodowanym przez podmioty rynku finansowego w sprawie GetBack S.A. dochodzenie przysługujących im roszczeń oraz że w przyszłości, w razie wystąpienia równie negatywnych zjawisk na rynku finansowym, spełnią analogiczną rolę ochronną w stosunku do najsłabszych uczestników tego rynku.


 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.