Narzędzia:

Obradowały Parlamentarne Zespoły ds. Transplantacji i ds. Dzieci

05.01.2022
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Na potrzebę jak najszybszego zaszczepienia czwartą dawką szczepionki przeciw SARS-CoV-2 pacjentów po przeszczepach, w trakcie leczenia immunosupresyjnego oraz osób oczekujących na przeszczep narządowy wskazywali eksperci i członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Zwrócili się oni z apelem do Ministerstwa Zdrowia o wydanie rozporządzenia umożliwiającego przeprowadzenie akcji szczepień u tych pacjentów i ich domowników w najszybszym możliwym terminie.

Za podjęcie tego tematu w momencie narastającej fali zakażeń Omikronem Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podziękował przewodniczącej Parlamentarnych Zespołów ds. Transplantacji i Dzieci prof. Alicji Chybickiej. Marszałek prof. Grodzki zwrócił uwagę, że w dobie „dziesiątek tysięcy zakażeń, hospitalizacji i setek zgonów trochę umyka nam problem osób szczególnie narażonych na zakażenie wirusem Covid-19, a mianowicie ludzi po transplantacjach różnych narządów”. „Ta grupa pacjentów poddawana jest ciągłej immunosupresji, czyli celowemu obniżaniu odporności, tak aby przeszczepione narządy nie zostały odrzucone. Ci ludzie są w grupie szczególnego ryzyka, Covid-19 stanowi dla nich wielokrotnie większe zagrożenie niż dla tych, którzy mają wydolny układ odpornościowy. Dlatego powinni być zaszczepieni czwartą dawką, i to natychmiast, przed szczytem zachorowań na Omikrona, którego wszyscy się spodziewają” – podkreślił Marszałek.

W trakcie posiedzenia najnowsze wyniki badań w zakresie odpowiedzi humoralnej na kolejne dawki szczepionki przeciw SARS-CoV-2 u pacjentów przed i po przeszczepach, w immunosuperesji, a także po leczeniu onkologicznym przedstawili przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej prof. dr hab. Roman Danielewicz, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Magdalena Durlik, adiunkt w Katedrze i Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wakcynolog dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Krzysztof Kałwak.

Eksperci zgodnie podkreślali, że u tej grupy pacjentów odpowiedź systemu immunologicznego na dwie pierwsze dawki szczepionki była dużo mniejsza niż u ludzi z wydolnym systemem odpornościowym i dopiero trzecia dawka umożliwiła uzyskanie pożądanego efektu. Dlatego w przypadku tych pacjentów dopiero czwarta i kolejne dawki szczepionki będą pełniły funkcję szczepienia przypominającego. Z najnowszych badań prowadzonych przez najbardziej uznane medyczne ośrodki naukowe na świecie wynika, że optymalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami szczepionki przeciw Covid-19 w tej grupie pacjentów wynosi cztery miesiące.

Grzegorz Perzyński, prezes Fundacji „Transplantacja Liver Strong”, która zrzesza pacjentów po przeszczepach, a także tzw. pacjentów okołotransplantacyjnych, czyli osoby oczekujące na przeszczep narządu, oraz osoby dializowane, przypomniał, że śmiertelność pacjentów na immunosupresji szacuje się na około 20%, a w przypadku osób dializowanych – nawet na 25%. „Dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich decydentów o jak najszybszą decyzję o czwartej dawce szczepionki dla tych pacjentów” – powiedział. „Żyjemy w obliczu dużego zagrożenia Omikronem i mam nadzieję, że również teraz proces szczepień czwartą dawką przebiegnie tak samo sprawnie, jak poprzednio”.

Członkowie i eksperci Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o jak najszybsze przeprowadzenie akcji szczepienia czwartą dawką u tej grupy pacjentów, a także u osób oczekujących na przeszczep i członków ich rodzin. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia zadeklarował, że jeżeli zostanie wydana odpowiednia rekomendacja Ministerstwa Zdrowia, NFZ jak najbardziej sfinansuje czwartą dawkę szczepionki dla tej grupy pacjentów.

Przewodnicząca prof. Alicja Chybicka podziękowała Ministerstwu Zdrowia za natychmiastową reakcję na wrześniowy apel członków Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji w sprawie zaszczepienia trzecią dawką pacjentów po przeszczepach, która została przez ministerstwo przeprowadzona błyskawicznie. Senator Chybicka podkreśliła, że po zakończeniu posiedzenia prześle pismo do ministra zdrowia z prośbą o jak najszybsze wydanie rozporządzenia w sprawie czwartej dawki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 16 maja 2022 r.

Obradowała Komisja Zdrowia.

Delegacja Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE rozmawiała z senatorami nt. uchodźców z Ukrainy

O kryzysie uchodźczym i integracji uchodźców z Ukrainy rozmawiała delegacja Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE z senatorami.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu uczcił pamięć Józefa Piłsudskiego i Władysława Andersa

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk upamiętnił 87. rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz 52. rocznicę śmierci Generała Władysława Andersa.