Narzędzia:

10 sierpnia 2021 r.

10.08.2021

10 sierpnia 2021 r. w Senacie odbyła się debata „Kneblowanie demokracji”, podczas której miało miejsce wysłuchanie ekspertów i parlamentarzystów na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN. Zdaniem uczestników debaty projekt jest wymierzony w TVN24, stanowi zamach na niezależność mediów w Polsce i kolejny krok w kierunku  państwa autorytarnego, czemu należy się wszelkimi sposobami przeciwstawiać.

W debacie obok posłów i senatorów KO, Lewicy, Polski 2050, uczestniczyli eksperci z organizacji społecznych i dziennikarskich, m.in. fundacji Akcja Demokracja, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Towarzystwa Dziennikarskiego, a także medioznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadząca debatę poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska wyraziła opinię, że należy zrobić wszystko, by projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji „wylądował w koszu”, albowiem nie ma sensu go poprawiać, a jego celem jest pozbycie się  niezależnego nadawcy. „Ustawa w takim kształcie w ogóle się nie powinna się znaleźć w Sejmie. Jest niepotrzebna i zbędna. Niczego nie rozwiązuje, a wręcz przeciwnie – wprowadza zamieszanie, chaos i konflikt. Nie powinna być procedowana, a mimo to marszałek Sejmu uznała, że można pracować nad ustawą, która łamie co najmniej 3 artykuły konstytucji dotyczące prawa obywatela do informacji, wolności słowa i prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa łamie prawo, podważa zaufanie obywateli do państwa i prawa, neguje prawa słusznie nabyte” – przekonywała posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. Jak dodała, przyjęcie projektowanej ustawy dopięłoby system kneblowania demokracji, ponieważ „bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów. A bez wolnych wyborów nie ma demokracji”.

Zdaniem Andrzeja Krajewskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego, który zaprezentował materiał poświęcony programom informacyjnym TVP nie ma najmniejszej wątpliwości, że bez TVN24 powstanie monopol informacyjny, który „zabije demokrację i wolne wybory”. Wtórował mu prezes Towarzystwa Dziennikarskiego Seweryn Blumsztajn, który mówił o tym, że media zakneblowane, podporządkowane politycznym interesom uprawiają brutalną i kłamliwą propagandę,  są nieprofesjonalne i uczestniczą w procesie niszczenia niezależnych dziennikarzy. „To nas czeka, tak wyglądałby świat  bez TVN. Boimy się, jak daleko PiS się posunie” – mówił.

Prof. Tadeusz Kononiuk z Uniwersytetu Warszawskiego przywołał hasło mówiące, że jakość informacji równa się jakości demokracji. Według niego pluralizm oznacza poszanowanie sfery prywatnej w mediach, pluralizm i różnorodność w mediach tworzą zaś przestrzeń dialogu, przyczyniając się do integracji społecznej. „Demokracja bez wolności prasy jest karykaturą demokracji” – powiedział.  Opisał proces, w którym następuje kryzys zaufania obywateli do władzy,  pojawia się przepaść między informacjami politycznymi i wiedzą obywatela.  

Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Małgorzata Szuleka podkreśliła, że projektowana nowelizacja jest zagrożeniem dla wolności słowa i swobodnego przepływu kapitału, stanowi pogwałcenie zasad państwa prawa. Jej zdaniem kryzys praworządności i kryzys medialny, na który składają się przejęcie mediów publicznych i Polski Press, powstanie tuby propagandowej PiS, ataki na dziennikarzy i lawinowo rosnąca liczba postępowań prokuratorskich i sądowych przeciwko dziennikarzom i niezależnym mediom, próby tłumienia krytyki prasowej, polityka finansowania swoich mediów przez umieszczanie w nich reklam, prowadzą do erozji demokracji.

Prof. Tadeusz Kowalski z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę, że celem Prawa i Sprawiedliwości jest „pluralizm koncesjonowany przez państwo, w którym istnieją propaganda hard i light, a także koncesjonowana opozycja”.  Według niego chęć niszczenia wszelkich oznak pluralizmu jest spowodowana radykalizacją, ponieważ miliardy przeznaczone na media nie przynoszą efektów i poparcie dla tej partii nie rośnie w sondażach.

W opinii redaktora naczelnego „Polityki” Jerzego Baczyńskiego media powinny być niezależne od państwa, polityków i władzy, a w naszych warunkach warunkiem tej niezależności jest mocny i niesterowalny zagraniczny kapitał prywatny. Towarzyszą mu  standardy wydawców, etos dziennikarski i postawy odbiorców. „Jedyne, czego nie można dopuścić do mediów, to kapitał państwowy, bo wtedy media stają się narzędziem władzy” – powiedział.  Według niego tzw. media patriotyczne są zblatowane z władzą, z czego mają wielkie korzyści materialne, i de facto są pseudopatriotyczne. W ocenie Jerzego Baczyńskiego repolonizacja mediów oznacza przesuwanie mediów do „mediów patriotycznych”.  

Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów podkreślił, że wolne media, sądy i wybory tworzą demokratyczne państwo prawa, kneblowanie mediów wiąże się natomiast z destrukcją praworządności. Przypomniał, że nie byłoby tego projektu nowelizacji, gdyby nie zdemontowano „bezpieczników” systemu, takich jak Trybunał Konstytucyjny, a w zamian wprowadzono „nie-sąd”, np. Izbę Dyscyplinarną czy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym.   

Wiceprezes Rady Pracodawców RP Wojciech Warski zwrócił uwagę na konieczność poszanowania amerykańskich inwestycji w Polsce zgodnie z podpisaną przed laty umową bilateralną. Jego zdaniem tzw. lex TVN przynosi ogromne straty wizerunkowe i oznacza utratę wiarygodności biznesowej.  „Straci nie PiS, ale my jako Polska” – powiedział.

Karolina Skowron z Akcji Demokracja  zapowiedziała, że ten ruch społeczny będzie się sprzeciwiać atakowi na TVN, ponieważ „idziemy w kierunku państwa autorytarnego”. „Musimy zatrzymać PiS na tej drodze. Koniec demokracji następuje powoli” – przestrzegała.    

Poseł Mirosław Suchoń wezwał Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do „opamiętania się” i stanięcia po stronie prawa, ponieważ media powinny wypełniać  swoją rolę w interesie publicznym.  

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor zastanawiała się, jaka powinna  być strategia na najbliższy czas, aby „przerwać proces niszczenia demokracji, abyśmy nie byli świadkami agonii”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 października 2021 r.

Debata „Dokąd zmierza polska edukacja”

7 października 2021 r.

Wystawa „Elementarz dobrych wspomnień. W 140. rocznicę urodzin prof. Mariana Falskiego”

5 października 2021 r.

W Senacie odbył się finał 19. edycji konkursu „Sołtys Roku”.