Narzędzia:

16 lutego 2021 r.

16.02.2021

Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack SA zapoznał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie osób pokrzywdzonych przez tę spółkę. Podczas posiedzenia wysłuchano także przedstawicieli poszkodowanych.

Jak podkreślił rzecznik Adam Bodnar, punktem wyjścia do rozpatrywania afery GetBacku jest raport Najwyższej Izby Kontroli. Ujawniono w nim wszystko, co stanowi w tej sprawie problem. Raport ujawnił, że to państwo zawiniło, ponieważ nie było kontroli nad instytucjami finansowymi i to państwo powinno zadbać, by roszczenia poszkodowanych zostały zaspokojone. Rzecznik zaznaczył też, że raport NIK to oficjalny dokument państwa polskiego. Tymczasem w toczących się postępowaniach pojawiają się wątpliwości, została też wydana zgoda na przejęcie Idea Bank SA przez Bank Pekao SA.  Zdaniem Adama Bodnara można się zastanawiać, czy polityka nie miała wpływu na podejmowanie decyzji w tych sprawach. Zastrzegł, że nie może ocenić na ile wpływ na te  postępowania mogło mieć upolitycznienie od 2016 r. prokuratury, a na ile było to spowodowane ogólnym bezwładem organizacyjnym państwa polskiego występujący w tak trudnych sprawach i przy tak dużej liczbie osób poszkodowanych. W ocenie RPO nie bez wpływu na bieg spraw może być przejmowanie sektora bankowego przez państwo.

Rzecznik Adam Bodnar zachęcał do korzystania z możliwości, które daje Senat, by wyjaśniać sprawę z Komisją Nadzoru Bankowego, prokuraturą, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Rzecznikiem Finansowym. Poinformował też, że jego Biuro bada obecnie możliwości skierowania do unijnych instytucji skargi w tej sprawie. Zachęcał, by poszkodowani w aferze zwrócili się do polskich europarlamentarzystów, którzy pracują w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów. Rzecznik, który przysłuchiwał się wypowiedziom poszkodowanych, stwierdził, że to dobrze, iż powstał raport na temat wpływu afery GetBacku na zdrowie i życie poszkodowanych. Według niego taki raport jako czynnik społeczny powinien być brany pod uwagę przez sądy. W ocenie RPO prędzej czy później powstanie komisja śledcza ds. wyjaśnienia afery GetBacku.    

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, który jako prezes NIK podjął decyzję o kontroli w sprawie GetBacku, powiedział, że sądy powinny brać pod uwagę raport Izby jako dokument bezstronnie oceniający sytuację. Jak stwierdził, jednoznacznie negatywnie ocenia  on działanie instytucji państwa, które nie wywiązywały się ze swojego obowiązku w kwestii ochrony obywateli. Zaznaczył, że jeśli państwo podejmuje decyzje, to ponosi ich konsekwencje. Jeśli nie podejmuje decyzji, to ponosi  konsekwencje tego zaniechania.

Podczas posiedzenia zespołu poszkodowani w aferze GetBacku opisywali mechanizm oszustwa. Opowiadali, w jaki sposób bez własnej zgody i podpisu z indywidualnych klientów Idea Banku stawali się właścicielami akcji GetBacku. Mówili, że są zdruzgotani decyzją o przejęciu Idea Banku SA przez Pekao SA bez roszczeń poszkodowanych. Jak wskazywali, zwracali się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że ich dane jako klientów banku zostały bezprawnie przekazane do Polskiego Domu Maklerskiego. UODO odpowiedział, że nie może zająć się tą sprawą, bo Idea Bank nie odpowiada na listy. Mówili także, jak ciągną się sprawy z powództwa cywilnego – przez 3 lata odbyło się 5 rozpraw, a po przejęciu Idea Banku sprawy są odraczane.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 maja 2021 r.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Funkcjonariuszy Służb Specjalnych

27 kwietnia 2020 r.

Senacki Zespół – Zdrowie Polaków debatował na temat „Narodowej strategii onkologii – szczepień HPV”.

23 kwietnia 2021 r.

Senackie seminarium poświęcone funkcjonowania i przyszłości transportu publicznego w Polsce