Narzędzia:

16 lutego 2021 r.

zdrowie 16.02.2021

„Temat tego, kolejnego już spotkania jest niezwykle ważny. To kwestia rozstrzygnięcia, czy szczepić dzieci chore na nowotwory, osoby po transplantacji i ich rodziny” – powiedział Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, otwierając posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji. Spotkanie, które odbyło się 16 lutego 2021 r. w Senacie, zostało poświęcone szczepieniom w dobie COVID-19 chorych po transplantacjach i w czasie leczenia hematoonkologicznego oraz ich rodzin.

Jak podkreśliła senator Alicja Chybicka, poprzednie posiedzenie na ten temat zaowocowało przeniesieniem chorych po transplantacjach do grupy IB szczepionych przeciwko COVID-19.

Z informacji na temat aktualnej sytuacji szczepień przeciw COVID-19 w Polsce, przedstawionej przez dr. Pawła Grzesiowskiego, kierownika Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, wynika, że dotychczas zaszczepiono u nas ok. 2 mln osób, czyli ok. 5% populacji. Osiągnięto zatem podobny poziom jak w innych krajach Unii Europejskiej. Na razie szczepieniu poddano osoby z grup 0 i I. Program szczepień ujawnił pewne mankamenty, głównie dotyczące logistyki dostaw. Jak poinformował dr Paweł Grzesiowski, do końca lutego i marca do Polski powinno dotrzeć ok. 5 mln dawek szczepionek. Trudno jeszcze rozstrzygnąć, czy stosowane szczepionki okażą się skuteczne w wypadku nowych wariantów wirusa, które docierają już do naszego kraju.

Odpowiedzi na pytanie, czy konieczne są szczepienia dzieci chorych na nowotwory i ich rodzin, starał się udzielić prof. Tomasz Szczepański z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Poinformował, że ze względu na brak rejestracji szczepionki dla dzieci poniżej 16. roku życia Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej rekomenduje szczepienie członków rodzin mieszkających z dziećmi chorymi onkologicznie i poddawanymi immunosupresji. Oni bowiem stanowią potencjalne źródła zakażenia.

O sukcesach leczenia i porażkach refundacyjnych w wypadku terapii komórkami CAR-T u dzieci z białaczką mówił prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, jedynego ośrodka certyfikowanego do tej terapii w Polsce. To nowa metoda, przynosząca spektakularne efekty, pozwalająca uniknąć transplantacji, niewymagająca długotrwałej hospitalizacji. Ok. 15 dzieci w Polsce rocznie kwalifikuje się do poddania tej terapii. Koszty to ok. 20 mln zł rocznie, niestety, ze względów proceduralnych nierefundowane. 1 stycznia 2021 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała negatywną opinię na ten temat. „Chcielibyśmy, by nasi pacjenci doczekali kolejnych urodzin, jak sześcioro dzieci, które dzięki tej metodzie udało się uratować” – podkreślił prof. Krzysztof Kałwak. Odnosząc się zaś do kwestii szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów poddanych transplantacji szpiku, ocenił, że kluczowe jest zaszczepienie rodzin mieszkających z nimi. Dzieci leczone onkologicznie lub po transplantacji zmarły bowiem na COVID-19, zarażone przez rodziców. Prof. Krzysztof Kałwak postulował objęcie takich pacjentów kokonem immunologicznym.

Opinię tę podzieliła prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy o w dziedzinie pediatrii. Strategię kokonową uznała za konieczną do natychmiastowego wprowadzenia. Jej zdaniem szczepieniom przeciw COVID-19 trzeba poddać dzieci pomiędzy 16. a 18. rokiem życia nie tylko leczone onkologicznie czy immunosupresyjnie, ale także chorujące na ciężkie przewlekłe choroby płuc. Dzieci powyżej 5. roku życia po przeszczepach powinny być bezpłatnie szczepione przeciwko pneumokokom, meningokokom i grypie. W opinii prof. Danuty Zwolińskiej, kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, szczepieniami i kokonem immunologicznym zależy objąć również dzieci z ciężkimi chorobami nerek. Za niezbędne objęcie strategią kokonową pacjentów po przeszczepach szpiku uznała dr Agnieszka Matkowska-Kocjan z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poinformowała, że śmiertelność takich chorych w wyniku COVID-19 wynosi 20%. Po raz kolejny wskazała również na potrzebę refundacji szczepień ochronnych dla pacjentów, którzy po przeszczepie szpiku muszą je przejść od początku.

Stworzenie kokonu immunologicznego dla pacjentów transplantologicznych jest bezwzględnie konieczne również w opinii prof. Magdaleny Durlik z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologiii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podtrzymała ona też swoją opinię z poprzedniego spotkania, że należy ich szczepić priorytetowo. Skuteczniejsze byłoby podawanie szczepionek przed przeszczepem, ale procesu nie da się zatrzymać.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz zadeklarował, że będzie prezentował w PE rekomendacje na temat szczepień dzieci i dorosłych leczonych onkologicznie i po transplantacjach, wypracowane podczas posiedzenia zespołów.

Na sytuację dzieci długotrwale hospitalizowanych zwracała uwagę senator Magdalena Kochan, która podkreślała rolę edukacji szpitalnej także w procesie zdrowienia. Wskazywała na potrzebę zmiany trudnej sytuacji szkół szpitalnych, których jest ok. 90 w Polsce. Postulowała również poświęcenie temu tematowi jednego z kolejnych posiedzeń zespołów. Przedstawiła także wniosek o przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie refundacji terapii komórkami CAR-T.

O opracowanie standardów działań ochronnych w wypadku zagrożenia epidemiologicznego prosił w imieniu pacjentów po transplantacji Grzegorz Perzyński z Fundacji Transplantacja LIVERstrong.

Jak przypomniał prof. Roman Danielewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, w stanowisku z 20 stycznia 2021 r. rekomendowało ono szczepienie w pierwszej kolejności chorych ze schyłkową niewydolnością narządów, oczekujących na przeszczepienie i po przeszczepach narządów, gdyż mają zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Decyzja o szczepieniu powinna być jednak podejmowana indywidualnie z udziałem lekarza transplantologa opiekującego się danym pacjentem.

Odnosząc się do przedstawionych opinii, Magdalena Kramska, naczelnik Wydziału Transplantologii w Departamencie Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, poinformowała, że cześć postulatów została już uwzględniona, np. umieszczono chorych po transplantacjach w grupie IB szczepionych przeciwko COVID-19. Rozważane jest rekomendowanie szczepień u pacjentów czekających na przeszczepy, żywych dawców i potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.

Podsumowując, senator Alicja Chybicka zapowiedziała przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie potrzeby refundacji terapii komórkami CAR-T. Podkreśliła ponadto, że z wypowiedzi ekspertów wynika jasno bezwzględna konieczność utworzenia kokonów immunologicznych, czyli szczepienia rodzin mieszkających z dziećmi chorymi na nowotwory i po przeszczepach i z wszystkimi pacjentami transplantologicznymi, których jest ok. 20 tys. w Polsce. „O tym nie można tylko dyskutować, to trzeba zrobić” – stwierdził marszałek Tomasz Grodzki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 maja 2021 r.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Funkcjonariuszy Służb Specjalnych

27 kwietnia 2020 r.

Senacki Zespół – Zdrowie Polaków debatował na temat „Narodowej strategii onkologii – szczepień HPV”.

23 kwietnia 2021 r.

Senackie seminarium poświęcone funkcjonowania i przyszłości transportu publicznego w Polsce