Narzędzia:

11 grudnia 2020 r.

11.12.2020

W Senacie 11 grudnia 2020 r. podczas konferencji, zorganizowanej pod patronatem wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i wicemarszałka Michała Kamińskiego, dyskutowano o sytuacji prawnej emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka przypomniała, że w tym roku upłynęły 4 lata od uchwalenia represyjnej ustawy, która po raz drugi obniżyła uposażenia emerytalne osobom pracującym w organach bezpieczeństwa państwa PRL. W uchwale z 16 września 2020 r. Sąd Najwyższy stanął jednak na stanowisku, że zawarte w ustawie kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Zdaniem wicemarszałek Senatu uchwalając przepisy, pozbawiające funkcjonariuszy ich emerytur, ustawodawca postąpił jak władza totalitarna, nie biorąc pod uwagę praw jednostek. „Państwo powinno zapewniać bezpieczeństwo prawne obywatelom” ‒ podkreśliła wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka. Osoby pracujące w organach bezpieczeństwa PRL i w latach 90. poddane pozytywnej weryfikacji musiały podjąć decyzje o dalszej ścieżce zawodowej. W bardzo licznych wypadkach wybierały służbę dla ojczyzny, a teraz zostały potraktowane w sposób urągający zasadom państwa prawa, złamano podstawowe poczucie bezpieczeństwa obywateli. Wicemarszałek przypomniała też, że w 2019 r. Lewica złożyła w Sejmie projekt, mający odwrócić tę sytuację, ale pozostaje on w „zamrażarce sejmowej”.

„W państwie demokratycznym nie może być kryterium odpowiedzialności zbiorowej” ‒ podkreślił wicemarszałek Michał Kamiński. Jego zdaniem takie potraktowanie pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy, którzy potem służyli ojczyźnie, często narażając zdrowie i życie, pozbawienie ich uprawnień emerytalnych, jest haniebne.

„Walczę z tą ustawą od początku” – mówił poseł Andrzej Rozenek. „Znam wiele tragicznych historii ofiar tej ustawy” – dodał. Przypomniał, że ministrowie spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski i Henryk Majewski zapewniali funkcjonariuszy służb specjalnych PRL, którzy poddali się weryfikacji, że nie będą w żaden sposób szykanowani za to, komu służyli w PRL. Jak mówił, po 1990 r. Polska potrzebowała tych ludzi do walki z mafią, przestępczością. „Służyli Polsce, a dzisiaj odbiera się im emerytury” – zaznaczył. Dodał, że nie są to przywileje, lecz prawa nabyte. „Nikt w Polsce nie może czuć się bezpiecznie, kiedy odbiera się prawa nabyte. To dotyczy nas wszystkich, nie tylko służb mundurowych” – przekonywał. Zapewnił, że Lewica nadal będzie podejmować działania na forum Unii Europejskiej w sprawie tej ustawy jako naruszającej prawa człowieka.

Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł Wiesław Szczepański poinformował, że być może w styczniu 2021 r. odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Zaznaczył, że w negatywnej opinii o projekcie rząd wskazał, że przepisy ustawy z 2016 r. nie mają charakteru represyjnego, jedynie odbierają przywileje. Podkreślił, że spośród 11 państw postkomunistycznych jedynie w Polsce, na Węgrzech i Łotwie przyjęto regulacje pozbawiające byłych funkcjonariuszy służb specjalnych prawa do emerytury.

„Ta ustawa dotyczy nie tylko sfery finansowej, ale stara się też odebrać honor i godność 43 tys. funkcjonariuszy, którzy służyli Polsce” – podkreślił przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisław Czarnecki. „IPN działa od 1999 r. Żaden z tych funkcjonariuszy nie został oskarżony, a więc nikt z nich nie popełnił czynu zabronionego” – dodał.

Na pytania internautów dotyczące przede wszystkim kwestii związanych z postępowaniami w sprawie zaniżonych emerytur w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej odpowiadali uczestnicy konferencji i zaproszeni prawnicy: Marek Chmaj, Sławomir Cybulski i Aleksandra Karnicka oraz Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 maja 2021 r.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Funkcjonariuszy Służb Specjalnych

27 kwietnia 2020 r.

Senacki Zespół – Zdrowie Polaków debatował na temat „Narodowej strategii onkologii – szczepień HPV”.

23 kwietnia 2021 r.

Senackie seminarium poświęcone funkcjonowania i przyszłości transportu publicznego w Polsce