Narzędzia:

3 marca 2010 r.

03.03.2010

3 marca 2010 r. prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz wręczył marszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi Złotą Odznakę za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie. Uchwałą Rady ZPL Senat RP został nagrodzony tym wyróżnieniem za aktywną działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person i wiceprzewodniczący senator Łukasz M. Abgarowicz, działacze ZPL przedstawili informacje o działalności związku, swoich sukcesach i problemach nurtujących środowisko Polaków na Litwie. Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że sytuacja Polaków na Litwie rzutuje na stosunki pomiędzy Polską i Litwą we wszystkich dziedzinach.

Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość narodową na Litwie. Mieszka tam około 235 tys. naszych rodaków, co stanowi 6,74% ogółu ludności. Rosnąca rola mniejszości polskiej zauważalna jest zwłaszcza w życiu politycznym dzięki osiągnięciom utworzonej w 1994 r. polskiej partii, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Odniosła ona sukcesy między innymi w ostatnich wyborach samorządowych i parlamentarnych. Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski uzyskał spore poparcie w wyborach prezydenckich i zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Główne problemy mniejszości polskiej na Litwie to trudna sytuacja szkolnictwa polskiego, brak postępów w dziedzinie zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie, kwestia pisowni imion i nazwisk osób należących do mniejszości polskiej oraz polskiego nazewnictwa ulic na obszarach zamieszkanych przez mniejszość polską.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia dyskutowano na temat uwarunkowań prowadzenia naukowych badań medycznych.

Ekspercka debata na temat zagrożeń wynikających z realizacji Polskiego Ładu

Podczas konferencji zorganizowanej w Senacie16 lipca 2021 r. ekonomiści i eksperci z dziedziny finansów publicznych rozmawiali nt. planu gospodarczego, przygotowanego przez rząd.

Senatorowie obserwowali wybory parlamentarne w Mołdawii

Senatorowie Janusz Gromek, Ryszard Świlski oraz Andrzej Pająk wzięli udział w misji obserwacyjnej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 11 lipca br. Z ramienia OBWE wybory obserwował senator Kazimierz Kleina.