Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wydarzenia

1 kwietnia 2009 r.

1 kwietnia 2009 r. w Senacie została otwarta wystawa "Moją polityką jest miłość - Święta Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)", zorganizowana z inicjatywy senatora Zbigniewa Cichonia. Otworzyli ją przedstawiciele rodziny Ledóchowskich. W uroczystości uczestniczyli senatorowie, dyrektorzy szkół noszących imię św. Urszuli Ledóchowskiej, uczniowie.

Marszałek Bogdan Borusewicz przypominał, że ekspozycję przygotowano po tym, jak Senat 5 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939) i uznania jej za wzór patriotki. Podkreślił, że Senat czci pamięć wielkich Polaków. Do nich należy święta Urszula Ledóchowska - patriotka, działaczka społeczna.

Senator Z. Cichoń zaakcentował, że bohaterka wystawy była osobą na wskroś renesansową - znała kilka języków, świetnie malowała, była wspaniałą nauczycielką i wychowawczynią. Działając w czasach zaborów, wiedziała, że losy ojczyzny zależą od wykształcenia i patriotycznej edukacji młodego pokolenia. Przebywając w Skandynawii, wygłosiła 80 wykładów. Mówiła o Polsce, której nie było na mapach Europy. Kierowała się w życiu dewizą: "moją polityką jest miłość". Zdaniem senatora Z. Cichonia, Urszula Ledóchowska może być wzorem do naśladowania, także dla polityków, przykładem w układaniu relacji z drugim człowiekiem.

Senator odczytał list arcybiskupa metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, który nie mógł przybyć na otwarcie wystawy. Napisał m.in. o św. Urszuli: "Niosła miłość przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale także ubogim, opuszczonym i samotnym. Mówiła językiem czynnej miłości".

Kardynał zacytował też słowa Jana Pawła II, wypowiedziane po kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej: "Matka Urszula Ledóchowska całe swoje życie uczyniła misją miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących. Gdziekolwiek rzuciły ją losy, odnajdywała młodzież, która wymagała wykształcenia i duchowej formacji, a także biednych, chorych, osamotnionych, na różne sposoby zranionych przez życie, którzy oczekiwali od niej zrozumienia i konkretnej pomocy. W miarę możliwości nikomu jej nie odmawiała". Jan Paweł II 1983 r. beatyfikował, a następnie w Rzymie kanonizował Urszulę Ledóchowską.

Ekspozycja, składająca się z ponad 20 plansz, została zbudowana wokół wypowiedzi Jana Pawła II o św. Urszuli Ledóchowskiej. Cytaty z nich umieszczono obok licznych fotografii bohaterki ekspozycji. "Powiedziałbym, że była to osoba zdolna do wielkiej przygody" - mówił o niej Jan Paweł II w 1980 r. "Miała tę zdolność do wielkiej, bożej przygody, w której człowiek różne rzeczy czasem ryzykuje. Ona też ryzykowała, czasem nawet swoją dobrą opinię zakonną" - ocenił Jan Paweł II.

Arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, podziękował marszałkowi i senatorom za to, że upamiętniają wielkie postaci historyczne. Ta wystawa dowodzi, że "nie po słowach, ale po czynach ich poznacie" - mówił abp J. Kowalczyk. Urszula Ledóchowska trafiała z miłością wszędzie, gdzie los ją rzucił - do Skandynawii, Rosji, Francji. "Działała na miarę swojej miłości" - powiedział arcybiskup. Zaapelował do senatorów, by w miarę swoich możliwości działali dla dobra kraju poprzez stanowione prawo.

"To wielka radość, że Senat wolnej Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował św. Urszulę Ledóchowską" - powiedziała matka Franciszka Teresa Sagun, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Dodała, że działalność św. Urszuli i kontynuatorów jej dzieła przyczyniła się do odbudowy ojczyzny po odzyskaniu niepodległości.

Wystawa przypomina m.in. historię rodu Ledóchowskich, dorastanie Julii Marii Ledóchowskiej, jej późniejszą działalność w Polsce i na świecie. Twórcy wystawy wykorzystali bogaty materiał ilustracyjny i archiwalny z zasobów Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, uzupełniony fotografiami ze zbiorów rodziny Ledóchowskich. Na planszach zaprezentowano życie i działalność św. Urszuli Ledóchowskiej, która od wczesnej młodości zajmowała się kształceniem i wychowaniem młodzieży, założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Wspierając aspiracje pierwszego pokolenia studiujących kobiet, założyła pierwsze na ziemiach polskich akademiki dla studentek. Działała w kraju i na emigracji. Wśród odznaczeń przyznanych św. Urszuli Ledóchowskiej przez władze II Rzeczypospolitej są m.in. Krzyż Niepodległości (1930 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1927) i Złoty Krzyż Zasługi (1937).

Dziś znana jest w wielu krajach świata, nie tylko w kręgach polonijnych. Jej imię noszą parafie, ulice, placówki oświatowo-wychowawcze i inne instytucje w Polsce, na Litwie, w Austrii, we Włoszech, w Argentynie i Brazylii, a nawet w Tanzanii. Rada Sieradza w październiku 2006 r. ogłosiła ją patronką miasta.

Wystawę zorganizowało Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Prezentowana będzie do 14 kwietnia 2009 r.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito