Narzędzia:

1 kwietnia 2009 r.

01.04.2009

1 kwietnia 2009 r. w Senacie została otwarta wystawa "Moją polityką jest miłość - Święta Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)", zorganizowana z inicjatywy senatora Zbigniewa Cichonia. Otworzyli ją przedstawiciele rodziny Ledóchowskich. W uroczystości uczestniczyli senatorowie, dyrektorzy szkół noszących imię św. Urszuli Ledóchowskiej, uczniowie.

Marszałek Bogdan Borusewicz przypominał, że ekspozycję przygotowano po tym, jak Senat 5 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939) i uznania jej za wzór patriotki. Podkreślił, że Senat czci pamięć wielkich Polaków. Do nich należy święta Urszula Ledóchowska - patriotka, działaczka społeczna.

Senator Z. Cichoń zaakcentował, że bohaterka wystawy była osobą na wskroś renesansową - znała kilka języków, świetnie malowała, była wspaniałą nauczycielką i wychowawczynią. Działając w czasach zaborów, wiedziała, że losy ojczyzny zależą od wykształcenia i patriotycznej edukacji młodego pokolenia. Przebywając w Skandynawii, wygłosiła 80 wykładów. Mówiła o Polsce, której nie było na mapach Europy. Kierowała się w życiu dewizą: "moją polityką jest miłość". Zdaniem senatora Z. Cichonia, Urszula Ledóchowska może być wzorem do naśladowania, także dla polityków, przykładem w układaniu relacji z drugim człowiekiem.

Senator odczytał list arcybiskupa metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza, który nie mógł przybyć na otwarcie wystawy. Napisał m.in. o św. Urszuli: "Niosła miłość przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale także ubogim, opuszczonym i samotnym. Mówiła językiem czynnej miłości".

Kardynał zacytował też słowa Jana Pawła II, wypowiedziane po kanonizacji Urszuli Ledóchowskiej: "Matka Urszula Ledóchowska całe swoje życie uczyniła misją miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących. Gdziekolwiek rzuciły ją losy, odnajdywała młodzież, która wymagała wykształcenia i duchowej formacji, a także biednych, chorych, osamotnionych, na różne sposoby zranionych przez życie, którzy oczekiwali od niej zrozumienia i konkretnej pomocy. W miarę możliwości nikomu jej nie odmawiała". Jan Paweł II 1983 r. beatyfikował, a następnie w Rzymie kanonizował Urszulę Ledóchowską.

Ekspozycja, składająca się z ponad 20 plansz, została zbudowana wokół wypowiedzi Jana Pawła II o św. Urszuli Ledóchowskiej. Cytaty z nich umieszczono obok licznych fotografii bohaterki ekspozycji. "Powiedziałbym, że była to osoba zdolna do wielkiej przygody" - mówił o niej Jan Paweł II w 1980 r. "Miała tę zdolność do wielkiej, bożej przygody, w której człowiek różne rzeczy czasem ryzykuje. Ona też ryzykowała, czasem nawet swoją dobrą opinię zakonną" - ocenił Jan Paweł II.

Arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, podziękował marszałkowi i senatorom za to, że upamiętniają wielkie postaci historyczne. Ta wystawa dowodzi, że "nie po słowach, ale po czynach ich poznacie" - mówił abp J. Kowalczyk. Urszula Ledóchowska trafiała z miłością wszędzie, gdzie los ją rzucił - do Skandynawii, Rosji, Francji. "Działała na miarę swojej miłości" - powiedział arcybiskup. Zaapelował do senatorów, by w miarę swoich możliwości działali dla dobra kraju poprzez stanowione prawo.

"To wielka radość, że Senat wolnej Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował św. Urszulę Ledóchowską" - powiedziała matka Franciszka Teresa Sagun, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Dodała, że działalność św. Urszuli i kontynuatorów jej dzieła przyczyniła się do odbudowy ojczyzny po odzyskaniu niepodległości.

Wystawa przypomina m.in. historię rodu Ledóchowskich, dorastanie Julii Marii Ledóchowskiej, jej późniejszą działalność w Polsce i na świecie. Twórcy wystawy wykorzystali bogaty materiał ilustracyjny i archiwalny z zasobów Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, uzupełniony fotografiami ze zbiorów rodziny Ledóchowskich. Na planszach zaprezentowano życie i działalność św. Urszuli Ledóchowskiej, która od wczesnej młodości zajmowała się kształceniem i wychowaniem młodzieży, założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Wspierając aspiracje pierwszego pokolenia studiujących kobiet, założyła pierwsze na ziemiach polskich akademiki dla studentek. Działała w kraju i na emigracji. Wśród odznaczeń przyznanych św. Urszuli Ledóchowskiej przez władze II Rzeczypospolitej są m.in. Krzyż Niepodległości (1930 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1927) i Złoty Krzyż Zasługi (1937).

Dziś znana jest w wielu krajach świata, nie tylko w kręgach polonijnych. Jej imię noszą parafie, ulice, placówki oświatowo-wychowawcze i inne instytucje w Polsce, na Litwie, w Austrii, we Włoszech, w Argentynie i Brazylii, a nawet w Tanzanii. Rada Sieradza w październiku 2006 r. ogłosiła ją patronką miasta.

Wystawę zorganizowało Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Prezentowana będzie do 14 kwietnia 2009 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Kaliszu. Wizyta poprzedza uroczyste posiedzenie komisji, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Spotkanie Komisji Nadzwyczajnej ds. nielegalnej inwigilacji i Komisji PEGA Parlamentu Europejskiego

Odmowa współpracy polskich władz z komisjami ds. nielegalnej inwigilacji polskiego Senatu i Parlamentu UE jest niepokojąca i wskazuje na to, że w działaniach polskiego rządu nie ma transparentności, co stanowi zagrożenie dla demokracji i praworządności.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w firmach z sektora energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu odwiedziła European Wind Academy w Szczecinie, KK Wind Solutions oraz farmę wiatrową w Parnowie.