Narzędzia:

6 i 7 czerwca 2014 r.

07.06.2014

6 i 7 czerwca 2014 r. wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej przebywała w Chorwacji, gdzie odbywało się III Forum Regionów Polska – Chorwacja pod honorowym patronatem Senatu RP i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Funduszy Unijnych Republiki Chorwacji. Przedstawiciele samorządów obu krajów spotkali się już po raz trzeci, by dyskutować na temat możliwości wykorzystania środków unijnych dla rozwoju regionalnego i związanych z tym wyzwań.

Forum otworzył prezes Chorwackiego Związku Żupanii Tomislav Tolušić, a następnie głos zabrali: wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej, Hrvoje Marušic i Matja Derkaz z chorwackiego ministerstwa rozwoju regionalnego, prezes Związku Województw RP Jacek Protas, ambasadorowie Chorwacji i Polski, a także przedstawiciele żupanii – chorwackich województw.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek podkreśliła, że w ostatnich latach rozwinęła się nie tylko chorwacko-polska współpraca w wymiarze politycznym, gospodarczym i kulturalnym, ale także między obywatelami naszych krajów.Przypominając o rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca 1989 r., wicemarszałek podkreśliła, że od początku swojej działalności Izba poświęcała szczególną uwagę samorządowi terytorialnemu i władzy lokalnej. Zauważyła również, że termin, w którym odbywa się forum, jest szczególnym czasem dla państw członkowskich ze względu na nowy plan finansowy UE na lata 2014–2020. Zarządzanie środkami w ramach programów operacyjnych dla województw pozostanie wyłącznie w gestii władz lokalnych. „Potencjał tkwi właśnie w regionach, ponieważ samorządy najlepiej wiedzą, gdzie środki są najpotrzebniejsze i jak je najbardziej efektywnie wykorzystać” – stwierdziła Maria Pańczyk-Pozdziej. Dlatego podejmowanie współpracy partnerskiej nie tylko na poziomie dużych miast, ale i poszczególnych wsi, odgrywa szczególną rolę. W imieniu swoim i marszałka Senatu wyraziła nadzieję, że forum będzie nadal funkcjonować ku obustronnej korzyści.

Hrvoje Marušic przypomniał, że w 2014 r. przypada pierwsza rocznica wejścia Chorwacji do UE, a obecne Forum Regionów Polska – Chorwacja po raz pierwszy odbywa się w jego kraju jako państwie członkowskim. Daje to wielkie możliwości, ale przynosi także wyzwania. Fundusze unijne to wkład do rozwoju, ale ich wykorzystanie wymaga wielkiego zaangażowania zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Także zdaniem Matji Derkaza, wykorzystanie przez Chorwację funduszy europejskich stanowi wielkie wyzwanie. W ramach 10 mld euro, które otrzyma jego kraj, planowane są 2 programy operacyjne: dotyczący spójności i regionalny na rozwój kapitału ludzkiego. Najwięcej środków ma być przeznaczone na ochronę środowiska i rozwój komunikacji. Rocznie z UE Chorwacja otrzyma około 7% własnego budżetu, a samokontrola planowania i wydatkowania tych pieniędzy będzie trudnym zadaniem.

Jacek Protas przypomniał, że 70% środków z budżetu unijnego na lata 2014–2020 trafi do samorządów. „Chcemy dzielić się doświadczeniami w wykorzystywaniu tych środków. Chcemy, żeby gospodarze mogli uniknąć naszych błędów i przy okazji wysłuchać doświadczeń chorwackich kolegów” – zadeklarował.

Podczas forum odbyły się 3 panele: „Zarządzanie projektami z wykorzystaniem funduszy unijnych – wymiana doświadczeń”, „Inteligentna specjalizacja regionów a zrównoważony rozwój regionalny” oraz „Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) dla Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) dla rozwoju regionów Chorwacji i Polski”. Z inicjatywy chorwackiego rządu odbędzie się również specjalne spotkanie na temat „System bezpieczeństwa cywilnego w Polsce – system ochrony przeciwpowodziowej”, które prowadził Jacek Protas, przy udziale m.in. wicemarszałek Pańczyk-Pozdziej, marszałków województw śląskiego i lubuskiego oraz żupanów.

7 czerwca wicemarszałek Senatu spotkała się w Splicie z członkami Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Polonez” z Kaštel Stari.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Ministrem Wyżywienia i Rolnictwa RFN

Prof. Tomasz Grodzki i minister Cem Őzdemir rozmawiali między innymi o sytuacji w Ukrainie.

Wizyta Marszałka Senatu RP i senatorów w Królestwie Marokańskim

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Królestwie Marokańskim na zaproszenie przewodniczącego Izby Doradców Enaama Mayary.

Marszałek Senatu RP przyjął parlamentarzystów z Nowej Zelandii

26 maja Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce Przewodniczącego Izby Reprezentantów Nowej Zelandii Trevora Mallarda wraz z delegacją.