Narzędzia:

26–27 lipca 2012 r.

26.07.2012

Na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, wizytę w Polsce złożył przewodniczący Bundesratu Horst Seehofer wraz z delegacją.
Horst Seehofer jest jednocześnie premierem Bawarii, a także szefem bawarskiej partii chadeckiej CSU. Od 1 listopada 2011 r. jest przewodniczącym Bundesratu – Izby wyższej niemieckiego parlamentu.
26 lipca niemieckiego gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Politycy rozmawiali m.in. o sytuacji w strefie euro, pomocy Unii Europejskiej kierowanej do państw unijnych ogarniętych kryzysem, a także o przyszłości Unii.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że wprawdzie Polska nie jest w strefie euro, ale tamtejszy kryzys nie omija naszego kraju. W opinii marszałka, to, czy Grecja pozostanie w tej strefie, zależy od samych Greków. „Wydaje się, że Unia zrobiła wszystko, co mogła dla Grecji” – powiedział. To natomiast, w jakim kierunku podąży cała UE, zdaniem marszałka Senatu, zależy od wszystkich państw należących do wspólnoty. „Jeśli powstanie Unia dwóch prędkości, to może dojść do jej rozpadu, nie tylko powiązań gospodarczych i kulturalnych, ale także tego pomysłu politycznego” – stwierdził.
Zdaniem marszałka Senatu, przystąpienie do UE jest nadal atrakcyjne dla wielu państw i to może być siłą napędową Unii. „Wskazuje się na problemy wewnętrzne UE i pojawiają się tendencje do zamykania Unii, ale te problemy nie wyszły z państw, o które UE rozszerzyła się w ostatnich 10 latach” – przypomniał.
„Przeciwnie, te problemy wyszły ze starych państw UE, bo kraje Europy południowej nie przeprowadziły tych reform, na które zdobyli się nowi członkowie UE” – powiedział przewodniczący Horst Seehofer. Dodał, że to, jak zmieniła się Polska w ciągu 20 lat, jest fascynujące. Jego zdaniem, nasz kraj może być wzorem dla innych państw w przeprowadzaniu reform
Podkreślił, że od Grecji nie wymaga się niczego innego niż zreformowanie gospodarki, oczekuje się też, by Grecy nie żyli ponad stan. Chodzi o to, by idea wspólnotowa nie była rozumiana jako parasol ochronny czy pas ratunkowy. „Zasada w ratownictwie na wypadek katastrofy jest taka, że ratownik powinien być chroniony na tyle, by mógł nadal udzielać pomocy” – zaznaczył przewodniczący Bundesratu. Jak powiedział, Niemcy już docierają do granicy swoich możliwości, mają problemy z miejscami pracy, ze wzrostem gospodarczym.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że polska gospodarka jest silnie powiązana z niemiecką i jej problemy z pewnym opóźnieniem dotykają także naszego kraju. Poinformował gościa, że Polska szykuje się na gorsze czasy i stara się przeprowadzać dalsze reformy, choć są one niepopularne w społeczeństwie. Przypomniał, że niedawno mimo protestów została przyjęta w Polsce ustawa wydłużająca wiek emerytalny.
Politycy mówili także o konieczności wspierania reform demokratycznych na wschodzie Europy. Marszałek Senatu mówił o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą i o tym, że Polska ma bardzo dobre doświadczenia z takiej współpracy. Dodał, że wynegocjowana została też taka umowa między Polską a Białorusią, ale nie podpisał jej prezydent Białorusi. Zdaniem marszałka, bardzo ważne jest wskazywanie tym krajom konkretnej perspektywy, aby były zainteresowane prowadzeniem demokratycznych reform.
Podczas spotkania rozmawiano także o zbliżających się wyborach na Ukrainie i w Gruzji, a także o konieczności wysłania tam obserwatorów. Politycy podkreślali, że stosunki polsko-niemieckie na wszystkich płaszczyznach układają się bardzo dobrze.
Tego samego dnia z przewodniczącym Bundesratu spotkała się marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Jak podkreśliła, polsko-niemiecka współpraca parlamentarna na wszystkich szczeblach układa się bardzo dobrze. Zdaniem marszałek, dobre stosunki między poszczególnymi izbami obu parlamentów stwarzają okazję do rozmowy o tym, jak wspólnie i skutecznie reprezentować interesy Polski i Niemiec w Unii Europejskiej. Przypomniała, że Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna powstała w Sejmie i w Senacie jako jedna z pierwszych. Skupia obecnie 27 posłów i 8 senatorów i należy do najliczniejszych grup bilateralnych.
Podczas spotkania rozmawiano także o europejskim kryzysie gospodarczym i pracach nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Tematem rozmowy była także realizacja wspólnego programu współpracy, przyjętego w czerwcu 2011 r. w 20. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jak przypomniała marszałek Sejmu, obejmuje on blisko 100 projektów dotyczących m.in. dialogu politycznego, transportu i infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego czy edukacji.
Poruszono także kwestię Polaków żyjących w Niemczech w kontekście ustaleń międzyrządowego okrągłego stołu, który odbył się w ramach przygotowań do zeszłorocznych obchodów rocznicy podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Marszałek Sejmu podziękowała za powołanie w Niemczech pełnomocnika ds. Polonii na szczeblu federalnym i podkreśliła jednocześnie znaczenie powołania takich osób w landach.
26 lipca 2012 r. szefa Bundesratu przyjął także prezydent Bronisław Komorowski. Podczas spotkania prezydent wyraził zadowolenie z rozwoju stosunków polsko-niemieckich, odnosząc m.in. do roli Bawarii w tym  procesie.
27 lipca z delegacją Bundesratu spotkał się minister spraw zagranicznych  Radosław  Sikorski. Członkowie Izby wyższej niemieckiego parlamentu rozmawiali także z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem. Jak podkreślił wicepremier, polsko-niemiecka współpraca regionalna, także z Bawarią, rozwija się bardzo aktywnie. Niemcy, do których trafia ¼ polskiego eksportu, od lat są pierwszym partnerem handlowym naszego kraju. Rozmawiano także na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie