Narzędzia:

3 lipca 2013 r.

03.07.2013

3 lipca 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu Syedem Nayyerem Hussainem Bokharim. Politycy rozmawiali o przemianach demokratycznych w Pakistanie, o współpracy polsko-pakistańskiej oraz o sytuacji w regionie. Przewodniczący Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza.
Marszałek Senatu pogratulował gościom demokratycznych przemian w Pakistanie, które utrwaliły się po ostatnich wyborach w tym kraju. Jego zdaniem cywilne rządy w Pakistanie będą miały wpływ na umacnianie demokracji w tym kraju. Marszałek podkreślił, że Pakistan jest ważnym partnerem dla Polski w tym regionie. Wyraził nadzieję, że współpracę między obu krajami umocnią wizyty na różnych szczeblach. Podkreślił, że po obu stronach widać duży potencjał rozwoju wymiany handlowej i współpracy w zakresie obronności. Marszałek Senatu poinformował gościa, że w polskim parlamencie powstała w czerwcu 2013 r. grupa przyjaźni polsko-pakistańskiej.
Przewodniczący Senatu Islamskiej Republiki Pakistanu podziękował za zaproszenie do złożenia rewizyty w Polsce. Wyraził zadowolenie, że Pakistan jest ważnym partnerem dla Polski. Dodał, że dzięki ostatnim wyborom procesy demokratyczne w jego kraju będą kontynuowane. Wyraził nadzieję, że wizyty na szczeblu parlamentarnym przyczynią się do wzmocnienia wzajemnych relacji. Przewodniczący Syed Nayyer Hussain Bokhari dodał, że liczy na wsparcie Polski w negocjacjach z UE w sprawie pakietu GSP+ (The Generalized System of Preferences), który dotyczy preferencji celnych dla towarów eksportowanych z krajów rozwijających się, takich jak Pakistan, do Unii. Przewodniczący Senatu Pakistanu podkreślił, że jego kraj zainteresowany jest rozwojem współpracy handlowej i liczy na polskie inwestycje. Zostaną stworzone korzystne warunki do inwestowania w sektorze wydobywczym i energetyce. Przewodniczący Syed Nayyer Hussain Bokhari zaznaczył, że jego kraj leży w regionie, który ma ogromny problem z terroryzmem. I w tej walce, i w umacnianiu demokracji, konieczne jest wsparcie Unii Europejskiej.
Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Polska będzie popierać współpracę Pakistanu z UE. Zdaniem marszałka, powinny ją ułatwić demokratyczne przemiany w Pakistanie. Marszałek poinformował gościa o możliwościach wymiany studentów, o szkoleniach w zakresie zarządzania kryzysowego. Pytał też przewodniczącego pakistańskiego Senatu o sytuację w regionie.
Przewodniczący Syed Nayyer Hussain Bokhari podkreślił, że najlepszym rozwiązywaniem wszelkich konfliktów jest dialog. „Brak stabilności w Pakistanie rzutuje na sytuację w całym regionie” – powiedział. Zaznaczył, że wojna z terroryzmem to nie tylko wojna Pakistanu, ale całego świata. Apelował o wsparcie społeczności międzynarodowej w walce z terroryzmem. „Zawsze otwarci jesteśmy na dialog i w ten sposób chcemy rozwiązać problem Kaszmiru z Indiami, jesteśmy gotowi do negocjacji” – powiedział przewodniczący. Dodał, że na sytuację w regionie rzutuje też sytuacja w Afganistanie.
Marszałek podkreślił, że w 2014 r. zostaną wycofane z Afganistanu polskie jednostki wojskowe. Dodał, że zanim wycofają się stamtąd także Amerykanie, powinno dojść do porozumienia wszystkich sił i przejęcia kontroli nad państwem przez władze Afganistanu. W przeciwnym razie, zdaniem marszałka, dojdzie do zaostrzenia konfliktu. Marszałek Bogdan Borusewicz poruszył także kwestię umowy o pomocy prawnej i postępów w śledztwie dotyczącym Piotra Stańczaka, polskiego geologa uprowadzonego i zamordowanego przez talibów w 2009 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefem MSZ Armenii

19 lipca br. prof. Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzoyana, który wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce.